C Z

C Z

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Specification

STT

Name

Bundl

Weight (Kg/m)

1

C80x45x10 x1.2 -> 2.8

20

1.62 -> 3.67

2

C100x45x10 x1.2 -> 3.0

20

1.81 -> 4.40

3

C100x50x15 x2.0 -> 3.0

20

2.59 -> 3.42

4

C120x45x15 x1.5 -> 3.0

20

2.59 -> 5.09

5

C125x45x15 x1.5 -> 2.2

20

2.09 -> 4.23

6

C140x45x20 x1.8 -> 3.0

20

3.73 -> 6.19

7

C150x45x20 x1.5 -> 3.0

20

3.25 -> 6.34)

8

C160x45x20 x1.8 -> 3.0

20

4.06 -> 6.69

9

C180x55x20 x1.8 -> 3.0

20

4.52 -> 7.49

10

C200x50x20 x1.8 -> 3.0

20

4.52 -> 7.49

11

C200x65x20 x1.8 -> 3.0

20

5.02 -> 8.31)

12

C220x65x20 x2.0 -> 3.0

20

5.87 -> 8.74

13

C100x50x15 x2.0 -> 3.0

20

2.59 -> 3.42

14

Ống Oval 8x16x 0.8 -> 1.2

50

0.25 -> 0.37