Cuplock

Cuplock

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Specifications

 

Cuplock Scaffolding Vertical Standard
(48.1mm x 3.25mm, Q345, Hot Dipped Galvanized)


Cuplock Standard/Length Weight
Cup-Lock 500mm 3.53 kg
Cup-Lock 1000mm 6.31 kg
Cup-Lock 1300mm 8.28kg
Cup-Lock 1500mm 9.05 kg
Cup-Lock 1800mm 11.05kg
Cup-Lock 2000mm 11.82 kg
Cup-Lock 2300mm 13.80kg
Cup-Lock 2500mm 14.57 kg
Cup-Lock 2800mm 16.58 kg
Cup-Lock 3000mm 17.34 kg

 

Cuplock Scaffolding Ledger(Horizontal)
(48.1mm x 3.2mm, Q345,
Hot Dipped Galvanized )

Length Weight
Ledger 600mm 2.47
Ledger 900mm 3.55
Ledger 1000mm 3.92
Ledger 1200mm 4.28
Ledger 1250mm 4.83
Ledger 1300mm 5.01
Ledger 1500mm 5.73
Ledger 1600mm 6.09
Ledger 1800mm 6.81
Ledger 2000mm 7.54
Ledger 2500mm 9.35

 

Cuplock Scaffolding Diagonal Brace
(48.1mm x 3.2mm, Q345, Hot Diddep Galvanized )

Length : 1300 x 2000; 1800 x 2000; 2500 x 2000

 

Cuplock Scaffolding Hop Up Bracket

Length Weight
291mm 1.50
565mm 6.59
795mm 7.88

 

Cuplock Scaffolding Omeg Bracket

Length Weight
291mm 2.12
565mm 7.83
795mm 9.70

 

TRANSOM BEAM(mm)Length: 565,795,1200,1300,1800,2500

 

Top Cup/ Bottom Cup/ Blade

 

Item Desciption Weight
WCTC1 Forged Top Cup 0.46
WCBC1 Pressed Bottom Cup 0.27
WCLB1 Forged Ledger Blade 0.25

Workshop