Plank

Plank

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

STEEL BOARD

- Length    :2m, 3m, 4m
- Width :200mm, 210mm, 225mm, 230mm, 240mm, 250mm, 265mm, 300mm, 400mm, 420mm, 450mm, 480mm, 500mm, 600mm
- Height:  38mm, 40mm, 45mm, 50mm, 65mm

 

CATWALKS

Size:400 x 1829mm, 400 x 2048mm, 480 x 1289mm, 480 x 2048mm or as your request

 

METAL PLANK WITH HOOK
                                                         
                                                                                       

Specification

Width

thickness

Length

Note

240 × 1500

240

1.2

1500

φ43hook/φ50hook

240 × 1800

240

1.2

1800

φ43hook/φ50hook

240 × 1829

240

1.2

1829

φ43hook/φ50hook

240 × 2400

240

1.2

2400

φ43hook/φ50hook

240 × 1500

240

1.5

1500

φ43hook/φ50hook

240 × 1800

240

1.5

1800

φ43hook/φ50hook

240 × 1829

240

1.5

1829

φ43hook/φ50hook

240 × 2400

240

1.5

2400

φ43hook/φ50hook

420 × 1500

420

1.2

1500

φ43hook/φ50hook

420 × 1800

420

1.2

1800

φ43hook/φ50hook

420 × 1829

420

1.2

1829

φ43hook/φ50hook

420 × 2400

420

1.2

2400

φ43hook/φ50hook

420 × 1500

420

1.5

1500

φ43hook/φ50hook

420 × 1800

420

1.5

1800

φ43hook/φ50hook

420 × 1829

420

1.5

1829

φ43hook/φ50hook

420 × 2400

420

1.5

2400

φ43hook/φ50hook

500 × 1500

500

1.2

1500

φ43hook/φ50hook

500 × 1800

500

1.2

1800

φ43hook/φ50hook

500 × 1829

500

1.2

1829

φ43hook/φ50hook

500 × 2400

500

1.2

2400

φ43hook/φ50hook

500 × 1500

500

1.5

1500

φ43hook/φ50hook

500 × 1800

500

1.5

1800

φ43hook/φ50hook

500 × 1829

500

1.5

1829

φ43hook/φ50hook

500 × 2400

500

1.5

2400

φ43hook/φ50hook

 

 

Workshop

 

Package & Shipment