Plank

Plank

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

STEEL BOARD

- Length    :2m, 3m, 4m
- Width :200mm, 210mm, 225mm, 230mm, 240mm, 250mm, 265mm, 300mm, 400mm, 420mm, 450mm, 480mm, 500mm, 600mm
- Height:  38mm, 40mm, 45mm, 50mm, 65mm

 

CATWALKS

Size:400 x 1829mm, 400 x 2048mm, 480 x 1289mm, 480 x 2048mm or as your request

 

METAL PLANK WITH HOOK
 

Specification Width thickness Length Note
240 × 1500 240 1.2 1500 φ43hook/φ50hook
240 × 1800 240 1.2 1800 φ43hook/φ50hook
240 × 1829 240 1.2 1829 φ43hook/φ50hook
240 × 2400 240 1.2 2400 φ43hook/φ50hook
240 × 1500 240 1.5
1500
φ43hook/φ50hook
240 × 1800 240 1.5 1800 φ43hook/φ50hook
240 × 1829 240 1.5
1829
φ43hook/φ50hook
240 × 2400 240 1.5 2400 φ43hook/φ50hook
420 × 1500 420 1.2 1500 φ43hook/φ50hook
420 × 1800 420 1.2 1800 φ43hook/φ50hook
420 × 1829 420 1.2 1829 φ43hook/φ50hook
420 × 2400 420 1.2 2400 φ43hook/φ50hook
420 × 1500 420 1.5 1500 φ43hook/φ50hook
420 × 1800 420 1.5 1800 φ43hook/φ50hook
420 × 1829 420 1.5 1829 φ43hook/φ50hook
420 × 2400 420 1.5 2400 φ43hook/φ50hook
500 × 1500 500 1.2 1500 φ43hook/φ50hook
500 × 1800 500 1.2 1800 φ43hook/φ50hook
500 × 1829 500 1.2 1829 φ43hook/φ50hook
500 × 2400 500 1.2 2400 φ43hook/φ50hook
500 × 1500 500 1.5 1500 φ43hook/φ50hook
500 × 1800 500 1.5 1800 φ43hook/φ50hook
500 × 1829 500 1.5 1829 φ43hook/φ50hook
500 × 2400 500 1.5 2400 φ43hook/φ50hook

                                                       
 
Workshop

 

Package & Shipment