Quicklock

Quicklock

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Quicklock Scaffolding System Verticals (Posts)
(48.1mm x 3.2mm, Q345, Hot Dipped Galvanized)

Length 

Weight(KG)

Quick-Lock 600mm

3.92 kg

Quick-Lock 900mm

5.67 kg

Quick-Lock 1200mm

7.31 kg

Quick-Lock 1800mm

10.52 kg

Quick-Lock 2400mm

13.82 kg

Quick-Lock 3000mm

17.06 kg

 

Quicklock Scaffolding Ledgers (Horizontals)
(48.1mm x 3.0mm, Q345, Hot Dipped Galvanized)

Length

Weight(KG)

Ledger 250mm

1.75 kg

Ledger 300mm

1.87 kg

Ledger 500mm

2.71 kg

Ledger 600mm

3.02 kg

Ledger 900mm

4.17 kg

Ledger 1200mm

5.32 kg

Ledger 1250mm

5.52 kg

Ledger 1500mm

6.48 kg

Ledger 1800mm

7.63 kg

Ledger 2400mm

9.93 kg


Workshop

Package & Shipmen